Polítiques de privacitat

Per Oufil Ovoproductes SL és important salvaguardar la seva privac itat. Llegiu detingudament la nostra política de confidencialitat i protecció de les dades. Oufil Ovoproductes SL SL. A través del seu marca comercial PR-OU. , Es compromet a adoptar o na política de confidencialitat i protecció de dades, amb l'objecte de protegir la privacitat de la informació personal obtinguda a través de la seva pàgina web. Oufil Ovoproductes SL es reserva el dret de modificar les Normes de Confidencialitat i Protecció de Dades que a continuació es detallen a fi d'adaptar a nous requeriments legislativos, jurisprudencials, tècnics o tots aquells que li permetin oferir millors serveis i continguts, amb la qual cosa s'aconsella revisar aquestes normes periòdicament. Així mateix, a causa de que certs serveis i continguts de Oufil Ovoproductes SL P ueden contenir n ormes específiques en matèria de confidencialitat i protecció de dades, es recomana als usuaris prendre coneixement específic d'elles.

1.¿ Què són les polítiques de privacitat?

Quan vostè requereix els serveis de Oufil Ovoproductes SL , es recull informació personal d' caràcter sensible, com ara el seu nom, domicili, Em ail, etc. Aquestes dades que vostè proporciona lliure i voluntàriament tenen per objecte donar un millor servei, informació i utilitats als nostres usuaris. Vostè, com a tal, tien i el dret de no lliurar-los, renunciant als beneficis que el nostre Lloc We b lliurament. En aquest document li explicarem quin és l'ús que li donem a la informació personal que vostè proporciona als Oufil Ovoproductes SL quan utilitza els nostres serveis.

2. Finalitat que se li donarà a la informació

Les dades personals ingressats voluntàriament per els usuaris i continguts en la informació confidencial, són utilitzats per pro Veerle a l'usuari un servei i continguts més personalitzats i acords als seus necessitat és, gustos i interessos, i si escau, oferint publicitat selectiva o continguts que puguin arribar a ser li de major interès. Oufil Ovoproductes SL proveirà aquest servei amb el consentiment exprés de l'usuari.

3. Àmbit d'Aplicació de les Polítiques de Privacitat

La present política de privacitat s'aplica a totes a quellas persones que naveguin o utilitzin els nostres serveis web, sigui com a usuaris o simplement com a navegants, dins o fora de territori Espanyol.

4. Modificació / actualització de la informació personal

Les dades personals proporcionades per l'usuari f ormarán part d'un arxiu que contindrà el seu perfil. Accedint a el mateix, l'usuari pu ede modificar-los i / o actualitzar part d'ells, en qualsevol moment. Oufil Ovoproductes SL aconsella ja a l'usuari que actualitzi les seves dades cada vegada que aquests pateixin alguna modificació, ja que això permetrà brinda RLE serveis i continguts més personalitzats i acords amb les seves necessitats i interessos.

 5. Informació Compartida amb Terceres Empreses

Mitjançant l'ús del nostre lloc web es re percep i registra informació que automàticament envia el navegador que vostè útil hissa, incloent la seva adreça IP (protocol d'Internet), quan les empreses que n us brinden serveis despleguen informació a les nostres pàgines. La informació r ecolectada no queda en poder de Oufil Ovoproductes SL , sinó que s'emmagatzema en l'ordinador de l'o suario usant "cookies" accessibles només per a l'empresa proveïdora de l'servei específic. Usant diferents tècniques vostè pot desactivar les cookies en el seu PC.

6. Que són els "cookies"?

Els Galetes són petites porcions d'informació, transferid es des del disc dur de l'ordinador de l'usuari a través d'Internet, que permeten identificar les computadores connectades a una pàgina web. Els cookies són anònims.

L'accés a la informació per mitjà dels cookies, permet Oufil Ovoproductes SL oferir als usuari que prèvia i voluntàriament hagi prestat el seu consentiment, un servei més personalitzat, ja que reflec jan els seus hàbits i preferències. Oufil Ovoproductes SL els fa saber als usuaris que les xarxes pu blicitarias que insereixen avisos a les nostres pàgines poden també utilitzar els seus propi s galetes i que aquests es poden activar quan l'usuari fa clic en un determinat pancarta.

Així mateix, és important aclarir que aquests termes de c onfidencialidad i protecció de dades només són aplicables a les dades recollides en el Lloc Web de Oufil Ovoproductes SL

7. Links

Els llocs creats amb Oufil Ovoproductes SL poden contenir enllaços a altres llocs. Oufil Ovoproductes SL no és responsable de les polítiques de privacitat i / o pràct iques d'aquells llocs. Quan accedeix a un altre lloc, l'usuari hauria de llegir la polític a de privacitat declarada en l' mateix. La nostra política de privacitat només es refereix a la informació recopilada en Oufil Ovoproductes SL

8. Protecció de la informació personal

La informació proporcionada per l'usuari a l'registrar-se en Oufil Ovoproductes SL , està protegida tecnològicament i només podran accedir a ell a, el mateix usuari a través d' una paraula clau ( password ) o en els casos en què el usuar io ho requereixi, els integrants de l'àrea designada a aquesta tasca.

L'usuari és l'únic responsable de mantenir s o paraula clau ( password ) i la informació del seu compte. Per disminuir els riscos Oufil Ovoproductes SL recomana a l' 'usuari riu sortir del seu compte i tancar la finestra del seu navegador cu camino finalitzi la seva activitat, més encara si comparteix el seu ordinador amb algú o útil hissa un ordinador en un lloc públic com una biblioteca o un "cafè Internet".

Si bé Oufil Ovoproductes SL posseeix un sistema de protecci ó tecnològic que va des dels seus servidors fins a la sortida a Internet, cap transmisió n per Internet pot garantir la seva seguretat a el 100%. Oufil Ovoproductes SL no pot garantir que la informació ingressada a la seva pàgina web o transmesa utilitzant el seu servei sigui co mpletamente segura, amb la qual cosa l'usuari corre el seu propi risc. El personal de Oufil Ovoproductes SL mai sol·licitarà la seva contrasenya.

 9. Confidencialitat de les menors

La salvaguarda de la informació personal infantil és extremadament impo rtante. Oufil Ovoproductes SL no sol·licita informació de identificac ió personal als menors. Els menors sempre han de sol·licitar permís als seus pares an tes d'utilitzar els serveis i continguts de Oufil Ovoproductes SL o enviar informació personal a un altre usuari en línia.

10. Acceptació dels termes

Aquesta declaració de Confidencialitat i Protecció de ades està subjecta als Termes i Condicions de Oufil Ovoproductes SL , amb la qual cosa constitueix un a entenimentat legal entre l'usuari i Oufil Ovoproductes SL Si l'usuari utilitza els serveis de Oufil Ovoproductes SL , sign ifica que ha llegit, entès i acordat els termes abans exposats. Si no està d'acord amb e aquells, ell té la opció de no proporcionar cap informació persona l, o no utilitzar el servei de Oufil Ovoproductes SL De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i en la Llei 34/2002, d'1 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que les dades de caràcter personal utilitzats en aquesta web estan incloses en el fitxer "CLIENTS I / O PROVEÏDORS la tu tularidad ostenta Oufil Ovoproductes SL, pot exercir els seus drets.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos serán tratados con la finalidad de realizar la gestión ofertada por OUFIL OVOPRODUCTES SL.

Asimismo, le informamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad de sus datos ante OUFIL OVOPRODUCTES SL  CIF: B17590365

D'accés, rectificació cació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita a

C / Remei   15, 17244 Cassà de la Selva (Girona) a l'adreça indicada o al correu electrònic remitent.

 

oufil@oufil.com

 

2020.04.01